anmira

OFERTAANMIRA Sp. z o.o. oferuje:


1. całoroczne dostawy gipsu syntetycznego o kodzie odpadu 10 01 05,

2. całoroczne dostawy gipsu budowlanego (półwodnego),

3. dostawy popiołów lotnych o kodach odpadu 10 01 02 i 10 01 82,

4. dostawy mieszanki popiołowo-żużlowej o kodzie odpadu 10 01 80,

5. dostawy żużla energetycznego o kodzie 10 01 01,

6. sprzedaż materiałów budowlanych z dostawą do odbiorcy,

7. dostawy biomasy i paliw alternatywnych,

8. koordynację transportu, organizowanie ładunków powrotnych na przewozy łączone

    dopasowane do potrzeb oczekiwań klienta.