anmira

O FIRMIE

ANMIRA Sp. z o.o. powstała 06 czerwca 2007r. obejmując swoją działalnością teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz tereny poza jej granicami. Siedzibą spółki jest Kraków. Posiada dwa oddziały zlokalizowane w Busku-Zdroju i Łukowie

ANMIRA Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289612 z kapitałem zakładowym 90 000,00 PLN, reprezentowana przez jednoosobowy zarząd.

Aktualnie obowiązki Prezesa Zarządu pełni Urszula Mazur-Kwiatkowska.


Profil działalności


Podstawowym przedmiotem działalności firmy ANMIRA Sp. z o.o. jest zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w elektrowniach i elektrociepłowniach. Usługi świadczone przez ANMIRA Sp. z o.o. obejmują odbiór wszystkich ubocznych produktów spalania węgla oraz gipsu syntetycznego powstających u kontrahenta oraz transport do miejsc ich zagospodarowania wraz z przeprowadzeniem procesu odzysku. Produkujemy gips suchy dwuwodny.

Organizujemy dostawy gipsu syntetycznego z odsiarczania spalin oraz gipsu prażonego półwodnego otrzymanego na bazie gipsu syntetycznego.


Głównymi dostawcami ANMIRA Sp. z o.o. są:


•   Elektrownia Siersza w Trzebini,
• elektrownie i elektrociepłownie polskie -     popioły i żużle,
•  elektrownie polskie, czeskie i niemieckie -     gips syntetyczny,

Głównymi odbiorcami ANMIRA Sp. z o.o. są:


•   producenci materiałów budowlanych,
•   cementownieANMIRA Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie odzysku odpadów i ochrony środowiska na podstawie indywidualnych umów i zleceń.